E-Mail: info@oz-kayseri.de

Genel Teslimat ve Ödeme Koşulları

1) Bu şirketin tüm teslimatları, hizmetleri ve teklifleri yalnızca bu Genel Teslimat ve Ödeme Koşullarına göre yapılır. Bunlar, şirketin sözleşme ortaklarıyla (bundan böyle "alıcı" olarak anılacaktır) yaptığı tüm sözleşmelerin bir parçasıdır. Bu koşullar, tekrar ayrıca anlaşma yapılmamış olsa bile, gelecekteki tüm teslimatlar, hizmetler veya teklifler için de geçerlidir.

2) Alıcının veya üçüncü tarafların iş koşulları geçerli değildir, şirket her durumda bu koşulların geçerliliğine ayrıca itiraz etmese bile. Şirketin, alıcının veya üçüncü bir tarafın iş koşullarını içeren bir yazıya atıfta bulunması, bu iş koşullarının kabul edildiği anlamına gelmez.

2) Şirketin tüm teklifleri, teslimat miktarı, zamanı ve fiyat açısından bağlayıcı olmadığı sürece geçerlidir. Siparişler, telefon, faks veya elektronik posta yoluyla şirkete iletilir. Şirketin siparişi kabul etmesi, teslimat fişi ve/veya fatura ile de yapılabilir.

3) Şirket ile alıcı arasındaki hukuki ilişkiler yalnızca sipariş ve onun kabulü ile yapılan satış sözleşmesine dayanır. Sözleşme yapılmadan önce şirket tarafından yapılan sözlü taahhütler hukuki olarak bağlayıcı değildir.

4) Fiyatlar, şirketin alıcıya son gönderdiği fiyat listesine göredir. Fiyatlar, şirketin merkezinden itibaren EURO cinsinden ve KDV hariçtir.

5) Ödeme, fatura üzerinde belirtilen tarihe kadar yapılmalıdır. Ödeme tarihi, şirkete tam ödeme yapıldığı tarihtir. Çekler, tahsil edildikten sonra ödeme olarak kabul edilir.

6) Şirket, alıcının kredi durumu hakkında olumsuz bilgiler aldığında, ödemeleri almadan önce teslimatları yapmayabilir.

7) Şirket, alıcıya sipariş edilen malları fatura tutarını alıcıya teslim etmeden önce ödemesini talep edebilir.

8) Teslimatlar, şirketin merkezinden yapılır.

9) Şirket tarafından belirtilen teslimat süreleri ve tarihleri sadece tahmini olup, kesin bir teslim tarihi söz konusu değilse bağlayıcı değildir.

10) Şirket, teslimatı imkansız kılan veya geciktiren durumlar için sorumlu değildir, eğer bu durumlar şirketin kontrolü dışındaysa.

11) Şirket, sipariş edilen malları birden fazla sevkiyatta teslim etme hakkına sahiptir.

12) Alıcı, teslimat miktarı ile ilgili herhangi bir şikayeti derhal şirkete bildirmelidir.

13) Teslim yerleri, ambalaj, kontroller ve depolama ile ilgili hususlar şirketin merkezine göre belirlenir.

14) Şirket tarafından teslim edilen mallar, gıda üretimi ve dağıtımı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir.

15) Şirket, alıcıya teslim edilen malların devlet denetimine tabi olduğunu ve düzenli olarak veteriner ve laboratuvar kontrollerinden geçirildiğini belirtir.

16) Alıcı, malların devlet tarafından kontrol edilmesi durumunda, ş irketi hemen bilgilendirmelidir.

17) Teslim edilen mallar, ambalaj üzerinde belirtilen sıcaklık koşullarına uygun olarak depolanmalıdır.

18) Şirket, alıcının malları yanlış depolaması veya paketleri zarar görmesi durumunda herhangi bir garanti vermez.

19) Alıcı, şirketin onayı olmadan malları üçüncü taraflara satarsa veya malların incelenmesine izin vermezse, garanti talepleri geçersiz olur.

20) Alıcının, şirkete karşı olan yükümlülükleriyle ilgili herhangi bir alıkoyma hakkı yoktur.

21) Teslim edilen mallar, tam ödeme yapılmadıkça şirketin mülkiyetinde kalır.

22) Alıcı, şirket ile yapılan ticari ilişkilerden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Wiesbaden'de mahkemeye başvurmalıdır.

23) Şirket ile alıcı arasında yapılan satış sözleşmeleri, Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

24) Sözleşme veya Genel Teslimat Koşullarında herhangi bir eksiklik olması durumunda, tarafların ekonomik hedeflerine ve koşulların amacına uygun olarak yasal olarak geçerli düzenlemeler geçerlidir.

Not:

Alıcı, şirketin sözleşmeden kaynaklanan verileri veri işleme amacıyla sakladığını ve gerektiğinde bu verileri (örneğin sigorta şirketleri gibi) üçüncü taraflara aktarabileceğini bilir.